przejdź do strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
 Starostwo Powiatowe OPOCZNO serwis WWW  
URZĄD
menu Dane podstawowe 
- Dane teleadresowe
- Godziny urzędowania, numery rachunków bankowych
- Aktualności
menu Starosta, Wicestarosta, Sekretarz, Skarbnik 
menu Organizacja urzędu 
menu Nabory-Starostwo 
menu Nabory-jednostki 
menu TABLICA OGŁOSZEŃ: obwieszczenia, ogłoszenia, postanowienia, zawiadomienia, zarządzenia, informacje Starosty i Zarządu Powiatu oraz Wojewody Łódzkiego 
menu Ogłoszenia Zarządu Powiatu o konkursach ofert 
menu Ogłoszenie Starosty o naborze wniosków o udzielenie dotacji 
menu KONTROLE 
PRAWO
menu Przepisy powszechnie obowiązujące 
menu Prawo miejscowe 
ORGANY POWIATU
menu Rada Powiatu 
menu Wybory do Rady Powiatu w 2010 r. 
menu Rada Powiatu-uchwały, stanowiska, projekty uchwał do konsultacji, protokoły z Sesji 
menu Zarząd Powiatu 
menu Zarząd Powiatu-uchwały, postanowienia, porozumienia 
STATUTY, BUDŻET, SPRAWOZDANIA, HERB, FLAGA
menu Statut Powiatu Opoczyńskiego 
menu Statut Starostwa  
menu Herb Powiatu 
menu Flaga Powiatu 
menu Budżet Powiatu na 2012 r. oraz Wieloletnia Prognoza Finansowa 
menu Budżet Powiatu - 2011 r. 
menu Budżet Powiatu - 2010 r. 
menu Budżet-archiwum 
menu Budżet-sprawozdania 
PLAN ROZWOJU LOKALNEGO POWIATU OPOCZYŃSKIEGO (AKTUALNY)
menu Plan Rozwoju Lokalnego 
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
menu WAŻNE INFORMACJE 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
menu Archiwum ogłoszeń 
menu Ogłoszenia przetargów 
menu Ogłoszenia: o wyborze najkorzystniejszej oferty, udzieleniu zamówienia, przetargach unieważnionych 
menu Ogłoszenie o konkursie 
menu Ogłoszenie o wyborze pracy konkursowej 
ZAŁATWIANIE SPRAW
menu Elektroniczna Skrzynka Podawcza 
menu ANKIETA - BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA Z POZIOMU USŁUG ŚWIADCZONYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM W OPOCZNIE 
menu Załatwianie spraw w tym rozpatrywanie skarg i wniosków mieszkańców 
menu Dziennik Podawczy 
INNE
menu Oświadczenia majątkowe 
menu Oświadczenia dot. działalności gospodarczej 
menu Oświadczenia-II kadencja 
menu Oświadczenia-III kadencja 
menu Mienie powiatu 
menu Centrum Informacji o Środowisku 
menu Jednostki organizacyjne, inspekcje i straże 
menu Związek Powiatów Polskich 
menu Informacje nieudostępnione 
menu Redakcja Biuletynu 
menu Instrukcja obsługi 
Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
Szukaj w BIP:  
 URZĄD > Dane podstawowe
1.
Informacje ogólne o Urzędzie
Archiwum BIP!!!
Aktualna strona BIP Starostwa Powiatowego w Opocznie znajduje się pod adresem bip.opocznopowiat.pl
Starostwo Powiatowe OPOCZNO
Jednostka samorządu
terytorialnego
powiat opoczyński (powiat ziemski) Herb Powiatu
Województwo łódzkie
                                                  Rada Powiatu w Opocznie
Przewodniczący Rady Marek Ksyta
Wiceprzewodniczący
Anna Reszelewska
Dane teleadresowe

26-300 Opoczno
ul. Kwiatowa 1a
tel. (44) 736 15 00, 736 15 01, 736 15 04, fax. 736 15 00
e- mail: biuro_rady@opocznopowiat.pl

Zarząd Powiatu w Opocznie
Starosta Powiatu Opoczyńskiego -
Przewodniczący Zarządu

Jan Wieruszewski

e-mail: starosta@opocznopowiat.pl

Wicestarosta

Marcin Baranowski

e-mail: wicestarosta@opocznopowiat.pl

Członkowie
Zarządu
Andrzej Kacprzak
Bogdan Kubiszewski
Sławomir Jakóbczyk
Dane teleadresowe

26-300 Opoczno, ul. Kwiatowa 1a
tel. (44) 736 15 00, 736 15 01, fax. 736 15 00
e-mail: organizacyjny@opocznopowiat.pl

Sekretarz Powiatu

Grażyna Wielgus                  e-mail: sekretarz@opocznopowiat.pl

Skarbnik Powiatu

Anna Słoniewska                  e-mail: skarbnik@opocznopowiat.pl

Starostwo Powiatowe w Opocznie
Dane teleadresowe

siedziba: ul. Kwiatowa 1a, 26-300 Opoczno
e-mail: powiat@opocznopowiat.pl    www.opocznopowiat.pl
SEKRETARIAT - tel. (44) 736 15 00, 736 15 01, fax.736 15 00
 

-Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej - tel.( 44)

736 15 08

- Wydział Komunikacji - tel.(44) 736 15 05

- Wydział Ochrony Środowiska, Zdrowia i Osób Niepełnosprawnych - tel.(44) 736 15 02

- Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Opocznie - tel. (44) 736 15 09

- Wydział Organizacyjny, Zamówień  Publicznych  i Zarządzania Kryzysowego -    tel.   (44)   736 15 07

- Wydział Finansowo-Księgowy - tel.  (44)  736 15 03,  736 15 06, 736 15 11

- Stanowisko ds. Promocji - tel. (44) 736 15 00

siedziba: ul Rolna 6, 26-300 Opoczno
SEKRETARIAT - tel. (44) 736 15 51, 736 15 52,fax. 736 15 51


- Wydział  Oświaty i  Funduszy Unijnych    -    tel. (44) 736 15 54

 - Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami - tel. (44) 736 15 50, 736 15 53
e-mail: geodeta_opoczno@wp.pl

 


Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Opocznie
Osoba, która odpowiada za treść: Beata Rogulska
Osoba, która wprowadziła dane: Robert Kądziela
Data wytworzenia informacji: 2003-06-15
Data udostępnienia informacji w BIP: 2003-06-20
Data ostatniej aktualizacji: 2012-04-27 08:29

rejestr zmian publikacji » do góry


Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii:
 Dane teleadresowe
 Godziny urzędowania, numery rachunków bankowych
 Aktualności